Bộ biển cấm lửa cấm hút thuốc chất liệu bền đẹp

Giá bán: 40.000 

Tên sản phẩm: Bộ biển cấm lửa cấm hút
Kích thước: 30x40cm
Chất liêu: Tôn
Lắp đặt: Gắn tường