Mặt nạ phòng độc thoát hiểm TZL 30

Giá bán: 150.000 

– Tên sản phẩm: Mặt nạ thoát hiểm ZTL 30
– Công dụng: Phòng khói độc, bui, hóa chất, thoát hiểm
– Thời gian : khoảng 30 phút
– Khuyến cáo của nhà sản xuất: Dùng một lần

preloader