Hệ thống của hàng của chúng tôi

Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, Hải Phòng.