Phần mềm đấu thầu VIP2, Săn chọn nhà thầu

Thương hiệu:

Giá bán: 9.999.000 

1. “Săn” kế hoạch lựa chọn nhà thầu
2. Tìm kiếm thông minh (tìm theo Số kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tên KHLCNT, tên dự án, bên mời thầu, chủ đầu tư) trong một ô tìm kiếm duy nhất.
3. Tạo bộ lọc tìm kiếm thông tin thầu theo yêu cầu và năng lực nhà thầu.
4. “Soi” giá gói thầu của bất kỳ gói thầu nào, kể cả các gói thầu bị ẩn giá trong thông báo mời thầu (kể cả báo đấu thầu)

Hết hàng

preloader