Ruou vang Chile

Hãng vang Viña La Ronciere

Giá:275.000
Giá:265.000
Giá:235.000
Giá:225.000

 

Miễn phí giao hàng nội thành Hải Phòng

LIÊN HỆ MUA RƯỢU: 090.322.3982

HÃNG VANG CHILÊ

# Hình ảnh Sản phẩm Tên sản phẩm Xuất xứ  Nồng độ Quy cách  Giá bán

(VNĐ)

  HÃNG VANG LA RONCIERE – CHILE    
1 Mousai

Cabernet Sauvignon

Viña La Ronciere

Colchagua Valley

Chile

 Vang đỏ

14,0% – 750ml x 06 chai/thùng

395.000
2 Mousai Chardonnay Viña La Ronciere

Valle del Limarí

Chile

 Vang trắng

13,5% – 750ml x 06 chai/thùng

385.000
3 Cantoalba

Cabernet Sauvignon

Viña La Ronciere

Colchagua Valley

Chile

 Vang đỏ

14,0% – 750ml x 06 chai/thùng

275.000
4 Cantoalba Chardonnay Viña La Ronciere

Rapel Valley

Chile

 Vang trắng

13,5% – 750ml x 06 chai/thùng

265.000
5 Chaku

Cabernet Sauvignon

Viña La Ronciere

Rapel Valley

Chile

 Vang đỏ

13,5% – 750ml x 06 chai/thùng

235.000
6 Chaku

Sauvignon Blanc

Viña La Ronciere

Valle de Rapel

Chile

 Vang trắng

13,5% – 750ml x 06 chai/thùng

225.000
  HÃNG VANG VERAMONTE – CHILE    
7 Neyen

Espíritu de Apalta

50% Camenère-50%Cab.Sau

Colchagua Valley

Chile

 Vang đỏ

13,5% – 750ml x 06 chai/thùng

3.250.000
8 Ritual

Chardonnay

Casablanca Valley

Chile

 Vang trắng

14,0% – 750ml x 06 chai/thùng

755.000
9 Ritual Sauvignon Blanc Casablanca Valley

Chile

 Vang trắng

14,0% – 750ml x 06 chai/thùng

755.000
10 Veramonte Reserva

Red Blend

Central Valley

Chile

 Vang đỏ

14,5% – 750ml x 06 chai/thùng

650.000

 

 

# Hình ảnh Sản phẩm Tên sản phẩm   Xuất xứ  Nồng độ Quy cách  Giá bán

(VNĐ)

11 Veramonte Reserva

Sauvignon Blanc

  Casablanca Valley

Chile

 Vang trắng

13,5% – 750ml x 06 chai/thùng

585.000
12 Veramonte Reserva

Merlot

  Casablanca Valley

Chile

 Vang đỏ

14,5% – 750ml x 06 chai/thùng

565.000
13 Veramonte Reserva Cabernet Sauvignon   Colchagua Valley

Chile

 Vang đỏ

14,0% – 750ml x 06 chai/thùng

525.000
14 Veramonte Reserva

Chardonay

  Casablanca Valley

Chile

 Vang trắng

14,5% – 750ml x 06 chai/thùng

450.000
  HÃNG VANG Viña Indómita – CHILE      
15 Zardoz Cabernet Sauvignon   Maipo Valley

Chile

 Vang đỏ

15,0% – 750ml x 06 chai/thùng

2.500.000
16 Duette Premium Chardonnay   Casablanca Valley

Chile

 Vang trắng

14,0% – 750ml x 06 chai/thùng

1.500.000
17 Duette

Premium Cab.Sau Carmenere

  Maipo Valley

Chile

 Vang đỏ

15,0% – 750ml x 06 chai/thùng

1.250.000
18 Indomita

Gran Reserva

Cabernet Sauvignon

  Maipo Valley

Chile

 Vang đỏ

14,0% – 750ml x 06 chai/thùng

625.000
19 Indomita

Gran Reserva

Chardonnay

  Casablanca Valley

Chile

 Vang trắng

14,0% – 750ml x 06 chai/thùng

625.000
20 Indomita

Selected Varietal

Cabernet Sauvignon

  Central Valley

Chile

 Vang đỏ

14,0% – 750ml x 06 chai/thùng

355.000
21 Indomita

Varietal Chardonnay

  Central Valley

Chile

 Vang trắng

14,0% – 750ml x 06 chai/thùng

255.000
22 Indomita Varietal Cabernet Sauvignon   Central Valley

Chile

 Vang đỏ

14,0% – 750ml x 06 chai/thùng

255.000