rượu vang Pháp, French Wine

Rượu vang Pháp Hảo Hạng

Giá:115.000.000

Rượu vang Pháp Château Mouton Rothschild

Miễn phí giao hàng nội thành Hải Phòng

LIÊN HỆ MUA RƯỢU: 090.322.3982

HÃNG VANG PHÁP

# Hình ảnh Tên sản phẩm Xuất xứ Quy cách   Giá bán

(VNĐ)

1 Château Pétrus Pomerol 2006 Pétrus Pomerol Bordeaux France  Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 chai/thùng

115.000.000

MUA NGAY

 

2 Château Pétrus Pomerol 2011 Pétrus Pomerol Bordeaux France  Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 chai/thùng

105.000.000
3 Château

Mouton Rothschild

Pauillac 2001

Médoc Pauillac

Bordeaux

France

 Vang đỏ

12,5% – 750ml x 06 chai/thùng

25.500.000
4 Chateau 2005 Mouton Rothschild Médoc Pauillac

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 chai/thùng gỗ

25.000.000
5 Chateau 2009 Mouton Rothschild Médoc Pauillac

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 chai/thùng gỗ

25.000.000
6 Château

Mouton Rothschild

Pauillac 2007

Médoc Pauillac

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 chai/thùng

24.500.000
7 Chateau 2014 Mouton Rothschild Médoc Pauillac

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 chai/thùng gỗ

23.500.000
8 Chateau Haut-Brion 2006 Pessac-Léognan

Bordeaux

France

 Vang đỏ

14,5% – 750ml x 06 chai/thùng

23.500.000
9 Château Latour Grand Vin 2011 Médoc Pauillac

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 chai/thùng

23.500.000
10 Chateau Haut-Brion 2011 Pessac-Léognan

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,5% – 750ml x 06 chai/thùng

22.500.000
11 Château

Angélus Saint-Emilion

Grand Cru 2013

Saint-Emilion

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,5% – 750ml x 06 chai/thùng

12.500.000
12 Château Pape Clément 2012 Pessac-Léognan

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,5% – 750ml x 06 chai/thùng

5.500.000
13 Château 2013 Smith Haut Lafitte Pessac-Léognan

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 chai/thùng

4.500.000
14  Château

Giscours Margaux

Grand Cru Classé 2011

Margaux Médoc

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,5% – 750ml x 06 chai/thùng

3.800.000
15 Château 2014 Latour-Martillac Pessac-Léognan

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 chai/thùng

2.950.000
# Hình ảnh Sản phẩm Tên sản phẩm Xuất xứ  Chủng loại

Quy cách 

 Giá bán

(VNĐ)

16 Château Pédesclaux

5ème Cru Classé Pauillac

AOC 2011

Pauillac Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 chai/thùng

2.500.000
17 Chateau 2012 de Camensac Haut Médoc

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 chai/thùng

2.500.000
18 Château Croizet-Bages 2011 Médoc Pauillac

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 chai/thùng

2.250.000
HÃNG VANG Vignobles Vellas – FRANCE
19 Le Grand Mechant Loup 2016 Vignobles Vellas

Languedoc

France

 Vang đỏ

14,0% – 750ml x 06 Chai/thùng

2.250.000
20 Château Les Meritz

Le Feu Sacré

Gaillac

Vignobles Vellas

Languedoc

France

 Vang đỏ

12,5% – 750ml x 06 Chai/thùng

825.000
21 L’Amour en Cage Pezenas Vignobles Vellas

Languedoc

France

 Vang đỏ

14,0% – 750ml x 06 Chai/thùng

22 Closade

Saint Romanes

Mourvedre 2016

Vignobles Vellas

Languedoc

France

 Vang đỏ

14,5% – 750ml x 06 Chai/thùng

 
23  Leo Vareille

Tonnerre De Dieu

Faugeres 2014

Vignobles Vellas

Languedoc

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 Chai/thùng

1.150.000
24 Bargerie de L’Ocellet

2013

Vignobles Vellas

Languedoc

France

 Vang đỏ

13,5% – 750ml x 06 Chai/thùng

 
Champagne GH Martel & Co – FRANCE
25 Champagne Vieille

Brut Edition Limité

2006

Martel & Co

Champagne

France

 Champagne

12,0% – 750ml x 06 Chai/thùng

4.500.000
26 Victoire Champagne

Brut Prestige

Martel & Co

Champagne

France

 Champagne

12,0% – 750ml x 06 Chai/thùng

1.650.000
27 Victoire Champagne

Blanc de Noirs

Martel & Co

Champagne

France

 Champagne

12,0% – 750ml x 06 Chai/thùng

1.250.000
28 Victoire Champagne

Blanc de Blancs

Martel & Co

Champagne

France

 Champagne

12,0% – 750ml x 06 Chai/thùng

1.450.000
      CHEVAL QUANCARD SA,  – France
29 Château

Ferrand Pomerol

2015

Cheval Quancard

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 Chai/thùng

30 Château

Dauzac Margaux

2013

Cheval Quancard

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 Chai/thùng

31 Château

Dauzac Margaux

2014

Cheval Quancard

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,5% – 750ml x 06 Chai/thùng

# Hình ảnh Sản phẩm Tên sản phẩm Xuất xứ  Chủng loại

Quy cách 

 Giá bán

(VNĐ)

32 Château

Franc Pipeau

Grand Cru 2014

Cheval Quancard

St-Emilion Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,5% – 750ml x 06 Chai/thùng

33 Château

Vieux Cardinal Lafaurie

2013

Cheval Quancard

Pomerol Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 Chai/thùng

34 Château

Prieure Lichine Margaux

Grand Cru Clase 2015

Cheval Quancard

Margaux Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,5-14% – 750ml x 06 Chai/thùng

35 Château Carbonnieux Pessac

Leognan

Grand Cru Clase 2013

Cheval Quancard

Pessac Leognan

Bordeaux France

 Vang trắng

12,5% – 750ml x 06 Chai/thùng

36 Château Carbonnieux Pessac

Leognan

Grand Cru Clase 2015

Cheval Quancard

Pessac Leognan

Bordeaux France

 Vang trắng

13,0% – 750ml x 06 Chai/thùng

37 Château

Guiraud Bordeuax

Blanc Sec 2016

Cheval Quancard

Sauternes Bordeaux

France

 Vang trắng

13,5% – 750ml x 06 Chai/thùng

38 Arcourt Bordeaux 2016 Cheval Quancard

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,5% – 750ml x 06 Chai/thùng

39 Château

La Gravière

Bordeaux 2015

Cheval Quancard

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,5% – 750ml x 06 Chai/thùng

40 Château

La Gravière

Bordeaux 2016

Cheval Quancard

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,5% – 750ml x 06 Chai/thùng

41 Château Gane

Bordeaux 2016

Cheval Quancard

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,5% – 750ml x 06 Chai/thùng

42 Chateau du Cornet

Bordeaux 2015

Cheval Quancard

Bordeaux

France

 Vang đỏ

12,0% – 750ml x 06 Chai/thùng

43 Chateau Belvue

Bordeaux 2016

Cheval Quancard

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 Chai/thùng

44 Château de

Marze Réserve 2014

Bordeaux Supérieur

Cheval Quancard

Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 Chai/thùng

Rollan de By &  D’or  – FRANCE
46 Chateau Tour Seran

2014 Blend 22

Collection Jean Guyon

Médoc

Cru Bour geois

France

 13,5% – 750ml x 06 chai/thùng

(Thùng gỗ)

3.500.000
47 Chateau Greysac

2014 Blend 20

Collection Jean Guyon

Médoc

Cru Bour geois

France

 13,5% – 750ml x 06 chai/thùng

(Thùng gỗ)

3.500.000
48 Chateau

Haut-Condissas

Prestige 2014

Médoc France  14,5% – 750ml x 12 chai/thùng

(Thùng gỗ)

3.250.000
# Hình ảnh Sản phẩm Tên sản phẩm Xuất xứ  Chủng loại

Quy cách 

 Giá bán

(VNĐ)

49 Chateau 2014 Tour Seran Médoc

Cru Bour geois

France

  13,5% – 750ml x 12 chai/thùng 1.650.000
50 Chateau Greysac

2011

Médoc

Cru Bour geois

France

 14,0% – 750ml x 12 chai/thùng

(Thùng giấy)

1.250.000
SAVAS  TON VIN  – FRANCE
52 Château

Guillemin 2014

La Gaffelière Grand Cru

TOVIN Bordeaux

Saint Emilion

France

 Vang đỏ

14,5% – 750ml x 06 chai/thùng

 
53 Château

Tayac-Plaisance

Margaux Cru Bourgeois 2013

TOVIN Bordeaux

France

 Vang đỏ

12,5% – 750ml x 06 chai/thùng

1.300.000
54 Château Vieux Pelletan

Grand Cru A.O.C 2013

TOVIN Bordeaux

Saint Emilion

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 chai/thùng

1.150.000
55 Château 2014 Côte Puyblanquet TOVIN Bordeaux

Saint Emilion

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 chai/thùng

850.000
56 Château

La Vieux Serestin

Médoc Cru Artisan 2012

SAVAS Bordeaux

Couquè ques Médoc

France

 Vang đỏ

12,5% – 750ml x 06 chai/thùng

650.000
57 Château Les Hauts

de Gromel Bel Air  2015

SAVAS Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 06 chai/thùng

275.000
58 Les Portes de Bordeaux 2016 SAVAS Bordeaux

France

 Vang đỏ

13,0% – 750ml x 12 chai/thùng

275.000
59 Les Portes de Bordeaux

Sauvignon Blanc 2016

SAVAS Bordeaux

France

 Vang trắng

12,0% – 750ml x 12 chai/thùng

275.000
La Guyennoi se  –  FRANCE
60 Palaise Cabernet Sauvignon La Guyen noise

Pháp

 Vang đỏ

14,0% – 750ml x 06 chai/thùng

275.000
61 Palaise

Merlot

Cabernet Sauvignon

La Guyen noise

Pháp

 Vang đỏ

14,0% – 750ml x 06 chai/thùng

275.000
62 Palaise

Merlot

La Guyen noise

Pháp

 Vang đỏ

14,0% – 750ml x 06 chai/thùng

275.000
Rivarose S.A .S  –  FRANCE
63 Sparkling Wine Chardonnay OR Rivarose

Sas Crémant

Bour gogne – Pháp

 Vang nổ

12,0% – 750ml x 06 chai/thùng

450.000