Nhuộm Tóc Dược liệu Thái Dương(màu đen) 5 gói

Giá bán: 95.000 

Thành phần: Herbal Henna Powder (bột lá Henna), Barium Peroxide, Citric Acid, Magnesium Carbonate, Paraphenylene Diamine, Sodium Sulphite.

Công dụng:

  • Nhuộm tóc sang màu đen tự nhiên.
  • Nhuộm tóc chấm chân.

Hết hàng

preloader