Phần mềm đấu thầu VIP 1, săn thông báo mời thầu

Thương hiệu:

Giá bán: 9.999.000 

Tính năng của Phần mềm:

? Xem đầy đủ thông tin chi tiết của kế hoạch lựa chọn nhà thầu
? Nhận email thông báo về gói thầu mới được đăng tải (TBMT) phù hợp điều kiện tìm kiếm (đã lưu trong bộ lọc)
?Tần suất gửi mail theo tùy chọn (tối đa 1 giờ/ lần)
? Sử dụng nhiều hòm thư nhận thông tin
? Cho phép tạo bộ lọc để tìm kiếm nhanh
? “Soi” giá gói thầu của bất kỳ gói thầu nào, kể cả các gói thầu bị ẩn giá trong thông báo mời thầu (kể cả báo đấu thầu)

Hết hàng

preloader