Phần mềm đấu thầu VIP3, đọc vị đối thủ cạnh tranh

Thương hiệu:

Giá KM: 7.999.000 

?Phân tích quan hệ giữa nhà thầu với các bên mời thầu:

+ Xem nhà thầu tham gia những gói thầu nào?
+ Xem nhà thầu hay quan hệ với các bên mời thầu nào, cho phép trả lời các câu hỏi:
+ Nhà thầu đã tham gia dự thầu của các bên mời thầu nào?
+ Tổng số lượng gói thầu đã tham gia của bên mời thầu đó?
+ Số lượng gói thầu trúng, số lượng gói thầu trượt…

Hết hàng

preloader