Phần mềm đấu thầu VIP3, đọc vị đối thủ cạnh tranh

Giá bán: 3.499.000ưu đãi tháng 4/2019

Phân tích quan hệ giữa nhà thầu với các bên mời thầu:

  • Xem nhà thầu tham gia những gói thầu nào?
  • Xem nhà thầu hay quan hệ với các bên mời thầu nào, cho phép trả lời các câu hỏi:
  • Nhà thầu đã tham gia dự thầu của các bên mời thầu nào?
  • Tổng số lượng gói thầu đã tham gia của bên mời thầu đó?
  • Số lượng gói thầu trúng, số lượng gói thầu trượt…
Thương hiệu :
Phần mềm đấu thầu VIP3, đọc vị đối thủ cạnh tranh

Giá bán: 3.499.000ưu đãi tháng 4/2019

Chia sẻ