Socola Đen Nhân Việt Quất Brookside Socola Mỹ 907g

Giá:650.000 510.000

♦ Socola đen của Mỹ
♦ Nhân quả việt quất
♦ Vị ngon đặc biệt
♦ Đơn vị tính : túi
♦ Trọng lượng: 907g

Socola En Nhan Viet Quat Brookside My 907g
Socola Đen Nhân Việt Quất Brookside Socola Mỹ 907g

Giá:650.000 510.000