Miễn phí giao hàng nội thành Hải Phòng

LIÊN HỆ MUA RƯỢU: 090.322.3982

 BẢNG GIÁ BIA NHẬP KHẨU

# Hình ảnh Sản phẩm Tên sản phẩm Xuất xứ  Chủng loại

Quy cách

 Giá bán (VNĐ)/Thùng
HÃNG BIA  STAROPILSEN S.R.O – CZECH REPUBLIC
1 Bia Lon

Staropilsen

Lager Beer

Tiệp  4,7% – 500ml x 20 Lon/thùng 720.000
2 Bia chai Staropilsen Lager Beer Tiệp  4,7% – 330ml x 24 chai/thùng 756.000
HÃNG BI A BRASSERIE DE SAINT OMER – FRANCE
3 Bia Lon

Saint-Omer

Lager Beer

Pháp  8,0% – 500ml x 24 Lon/thùng 864.000
4 Bia Lon

Starberg

Premium Lager

Pháp  5,0% – 500ml x 24 Lon/thùng 864.000
5 Bia Lon

Saint-Omer

Lager Beer

Pháp  5,0% – 500ml x 24 Lon/thùng 768.000
6 Bia chai

Saint-Omer

Lager Beer

Pháp  5,0% – 250ml

2×10 chai/thùng

475.000
7 Bia chai

Munsterbrau

Lager Beer

Pháp  4,2% – 250ml

2×10 chai/thùng

475.000
8 Bia chai

Kalbrau

Premium Lager

Pháp  5,0% – 250ml

24 chai/thùng

570.000
HÃNG BIA  – CHLB NGA
Ledokol Tàu Phá Băng Nga  8,0% – 500ml

12 Lon/thùng

550.000
Stolichnoe Double Gold Nga  5,5% – 500ml

12 Lon/thùng

380.000

 

# Hình ảnh Sản phẩm Tên sản phẩm Xuất xứ  Chủng loại

Quy cách

 Giá bán (VNĐ)/Thùng
HÃNG BIA TU VIỆN – VƯƠNG QUỐC BỈ
9 Bia Chai sứ

Bokrijks

Brouwerij

Sterkens

Vương quốc Bỉ

 7,2% – 750ml x 08 chai/thùng 350.000
10 Bia Chai sứ

St Sebastiaan

Grand Cru

Brouwerij

Sterkens

Vương quốc Bỉ

 7,6% – 500ml x 12 chai/thùng 250.000
11 Bia Chai sứ

St Sebastiaan Dark

Brouwerij

Sterkens

Vương quốc Bỉ

 6,9% – 500ml x 12 chai/thùng 250.000
12 Bia Chimay xanh Espace

Chimay

Vương quốc Bỉ

 9,0% – 330ml x 24 chai/thùng 105.000
13 St.Paul White Brouwerij

Sterkens

Vương quốc Bỉ

 4,8% – 330ml x 24 chai/thùng 90.000
14 St. Paul Double Brouwerij

Sterkens

Vương quốc Bỉ

 6,9% – 330ml x 24 chai/thùng 90.000
15 St. Paul Blond Brouwerij

Sterkens

Vương quốc Bỉ

 5,3% – 330ml x 24 chai/thùng 90.000
16 St. Paul Speciale Brouwerij

Sterkens

Vương quốc Bỉ

 5,5% – 330ml x 24 chai/thùng 90.000
17 St. Paul Triple Brouwerij

Sterkens

Vương quốc Bỉ

 7,6% – 330ml x 24 chai/thùng 90.000