Xẻng chữa cháy 1,5m cứu nạn cứu hộ

Giá bán: 105.000 

Tên sản phẩm: Xẻng chữa cháy
Kích thước: 1.5m
Cấu tạo: Lưỡi bằng thép các bon, cán gỗ
Công dụng: Xúc cát, đất để dập lửa, chữa cháy

preloader