Bộ nội qui kết hợp tiêu lệnh PCCC

Giá bán: 30.000 

Tên SP: Bộ nôi qui tiêu lệnh
Chất liêu: Tôn sắt
Công dụng: Hoạt động PCCC