Tiêu lệnh chữa cháy chất liệu bền đẹp

Giá bán: 30.000 

Tên sản phẩm: Tiêu lệnh chữa cháy
Chất liệu: Tôn sắt
Độ bền cao
Chất lượng in: Đẹp bền màu